New-onset diabetes after adult liver transplantation in the Korean Organ Transplantation Registry (KOTRY) study

Jong Man Kim, Shin Hwang, Kwang-Woong Lee, Jae-Geun Lee, Je Ho Ryu, Bong-Wan Kim, Dong Lak Choi, Young Kyoung You, Dong-Sik Kim, Yang Won Nah, Koo Jeong Kang, Jai Young Cho, Geun Hong, In Seok Choi, Hee Chul Yu, Dongho Choi, Myoung Soo Kim, The Korean Organ Transplantation Registry Study Group