Publish Ahead of Print

Original Article

Transarterial infusion chemotherapy with FOLFOX for advanced hepatocellular carcinoma: a multi-center propensity score matched analysis of real-world practice
Shaohua Li, Jie Mei, Qiaoxuan Wang, Feng Shi, Hongyan Liu, Ming Zhao, Lianghe Lu, Yihong Ling, Zhixing Guo, Yabing Guo, Xiaoming Chen, Ming Shi, Wan Yee Lau, Wei Wei, Rongping Guo
Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy versus sequential transarterial chemoembolization and portal vein embolization in staged hepatectomy for HBV-related hepatocellular carcinoma: a randomized comparative study
Peng-Peng Li, Gang Huang, Ning-Yang Jia, Ze-Ya Pan, Hui Liu, Yun Yang, Cheng-Jian He, Wan Yee Lau, Ye-Fa Yang, Wei-Ping Zhou
Myeloid peroxisome proliferator-activated receptor α deficiency accelerates liver regeneration via IL-6/STAT3 pathway after 2/3 partial hepatectomy in mice
Guomin Xie, Yanting Song, Na Li, Zhenzhen Zhang, Xia Wang, Ye Liu, Shiyu Jiao, Ming Wei, Baoqi Yu, Yan Wang, Hua Wang, Aijuan Qu
Development and validation of a machine learning-based nomogram for prediction of intrahepatic cholangiocarcinoma in patients with intrahepatic lithiasis
Xian Shen, Huanhu Zhao, Xing Jin, Junyu Chen, Zhengping Yu, Kuvaneshan Ramen, Xiangwu Zheng, Xiuling Wu, Yunfeng Shan, Jianling Bai, Qiyu Zhang, Qiqiang Zeng
Validation study of postoperative liver failure and mortality risk scores after liver resection for perihilar cholangiocarcinoma
Takehiro Noji, Satoko Uemura, Jimme K. Wiggers, Kimitaka Tanaka, Yoshitsugu Nakanishi, Toshimichi Asano, Toru Nakamura, Takahiro Tsuchikawa, Keisuke Okamura, Pim B. Olthof, William R. Jarnagin, Thomas M. van Gulik, Satoshi Hirano
Intraoperative reperfusion assessment of human pancreas allografts using hyperspectral imaging (HSI)
Robert Sucher, Uwe Scheuermann, Sebastian Rademacher, Andri Lederer, Elisabeth Sucher, Hans-Michael Hau, Gerald Brandacher, Stefan Schneeberger, Ines Gockel, Daniel Seehofer
High HbA1c is a risk factor for complications after hepatectomy and influences for hepatocellular carcinoma without HBV and HCV infection
Shingo Shimada, Toshiya Kamiyama, Tatsuya Orimo, Akihisa Nagatsu, Hirofumi Kamachi, Akinobu Taketomi
The presence of NAFLD in nonobese subjects increased the risk of metabolic abnormalities than obese subjects without NAFLD: a population-based cross-sectional study
Ping-Fang Hu, Xin Zeng, Zi-Yuan Zou, Wei Tang, Yi-Bin Guo, Zong-Li Yuan, Pei-Mei Shi, Yu Tan, Yan Song, Yong-Quan Shi, Wei-Fen Xie
Xanthophyll β-cryptoxanthin treatment inhibits hepatic steatosis without altering vitamin A status in β-carotene 9',10'-oxygenase knockout mice
Chun Liu, Bruna Paola M. Rafacho, Xiang-Dong Wang
A new staging system for hepatocellular carcinoma associated with portal vein tumor thrombus
Wan Yee Lau, Kang Wang, Xiu-Ping Zhang, Le-Qun Li, Tian-Fu Wen, Min-Shan Chen, Wei-Dong Jia, Li Xu, Jie Shi, Wei-Xing Guo, Ju-Xian Sun, Zhen-Hua Chen, Lei Guo, Xu-Biao Wei, Chong-De Lu, Jie Xue, Li-Ping Zhou, Ya-Xing Zheng, Meng Wang, Meng-Chao Wu, Shu-Qun Cheng
Prognostic significance of preoperative Naples prognostic score on short- and long-term outcomes after pancreatoduodenectomy for ampullary carcinoma
Jikuan Jin, Hebin Wang, Feng Peng, Xiaoxiang Wang, Min Wang, Feng Zhu, Guangbing Xiong, Renyi Qin
A combined Cox and logistic model provides accurate predictive performance in estimation of time-dependent probabilities for recurrence of intrahepatic cholangiocarcinoma after resection
Seogsong Jeong, Guijuan Luo, Qiang Gao, Jing Chen, Xiaolong Liu, Liangqing Dong, Yongjie Zhang, Feng Shen, Qingbao Cheng, Chengjun Sui, Jingfeng Liu, Hongyang Wang, Qiang Xia, Lei Chen
Molecular characterization of circulating tumor cells in pancreatic ductal adenocarcinoma: potential diagnostic and prognostic significance in clinical practice
Xudong Zhao, Yongsu Ma, Xiu Dong, Zhengkui Zhang, Xiaodong Tian, Xiaohang Zhao, Yinmo Yang
A comparative study of pancreas transplantation between type 1 and 2 diabetes mellitus
Bor-Shiuan Shyr, Bor-Uei Shyr, Shih-Chin Chen, Che-Chuan Loong, Yi-Ming Shyr, Shin-E Wang
Functional assessment of liver regeneration after major hepatectomy
Fadi Rassam, Pim B. Olthof, Bart Takkenberg, Marc G. Besselink, Olivier R. Busch, Olivier R. Busch, Rutger-Jan Swijnenburg, Krijn P. van Lienden, Ulrich H. Beuers, Roelof J. Bennink, Thomas M. van Gulik
The potential use of extended criteria donors and eligible recipients in liver transplantation for unresectable colorectal liver metastases in Central Sweden
Christina Villard, Joakim Westman, Jonas Frank, Oystein Jynge, Ernesto Sparrelid, Carl Jorns
Preservation of aberrant right hepatic arteries does not affect safety and oncological radicality of pancreaticoduodenectomy— own results and a systematic review of the literature
Cedrik Pyras, Carsten Lukas, Monika Janot-Matuschek, Torsten Herzog, Andrea Tannapfel, Waldemar Uhl, Orlin Belyaev
Development of a machine learning model to predict early recurrence for hepatocellular carcinoma after curative resection
Jianxing Zeng, Jinhua Zeng, Kongying Lin, Haitao Lin, Qionglan Wu, Pengfei Guo, Weiping Zhou, Jingfeng Liu
Impact of pathological response after preoperative transcatheter arterial chemoembolization (TACE) on incidences of microvascular invasion and early tumor recurrence in hepatocellular carcinoma: a multicenter propensity score matching analysis
Yun Yang, Zheng Dang, Peng Lu, Youwen Qian, Kongying Lin, Zeya Pan, Wan Yee Lau, Weiping Zhou
Liver resection versus intensity-modulated radiation therapy for treatment of hepatocellular carcinoma with hepatic vein tumor thrombus: a propensity score matching analysis
Zhen-Hua Chen, Xiu-Ping Zhang, Shuang Feng, Jing-Kai Feng, Zong-Tao Chai, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Wan Yee Lau, Yan Meng, Shu-Qun Cheng
Gd-EOB-DTPA-enhanced MRI radiomic features for predicting histological grade of hepatocellular carcinoma
Yingfan Mao, Jincheng Wang, Yong Zhu, Jun Chen, Liang Mao, Weiwei Kong, Yudong Qiu, Xiaoyan Wu, Yue Guan, Jian He
One- versus two-stage partial hepatectomy for large resectable solitary hepatocellular carcinomas determined preoperatively to have a narrow resection margin: a propensity score matching analysis
Yao Li, Peng-Peng Li, Da-Peng Sun, Jun-Sheng Ni, Hui Liu, Ze-Ya Pan, Yuan Yang, Ling-Hao Zhao, Wan Yee Lau, Gang Huang, Wei-Ping Zhou
Stereotactic body radiation therapy versus radiofrequency ablation in patients with small hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis
Jiawei Hong, Linping Cao, Haiyang Xie, Yuanxing Liu, Jun Yu, Shusen Zheng
Comparison of alternative arterial anastomosis site during liver transplantation when the recipient’s hepatic artery is unusable
Jean Marie Beaurepaire, Francesco Orlando, Giovanni Battista Levi Sandri, Caroline Jezequel, Edouard Bardou-Jacquet, Christophe Camus, Mohamed Lakehal, Veronique Desfourneaux, Aude Merdrignac, Elodie Gaignard, Alexandre Thobie, Damien Bergeat, Bernard Meunier, Michel Rayar
Have we really understood when the efforts of laparoscopic liver resection are justified?—a complexity-based appraisal of the differential benefit
Francesca Ratti, Federica Cipriani, Guido Fiorentini, Marco Catena, Michele Paganelli, Luca Aldrighetti
Impact of living donor liver with steatosis and idiopathic portal inflammation on clinical outcomes in pediatric liver transplantation: Beijing experience
Xinyan Zhao, Yafei He, Jimin Liu, Qian Zhang, Liwei Liu, Wei Qu, Ying Liu, Zhigui Zeng, Haiming Zhang, Jidong Jia, Liying Sun, Lin Wei, Zhijun Zhu
Modified FOLFIRINOX for unresectable locally advanced or metastatic gallbladder cancer, a comparison with GEMOX regimen
Xu-Ya Cui, Xue-Chuan Li, Jiu-Jie Cui, Xiang-Song Wu, Lu Zou, Xiao-Ling Song, Tai Ren, Yi-Di Zhu, Huai-Feng Li, Yang Yang, Ke Liu, Xu-Sheng Han, Zi-Yao Jia, Wen-Guang Wu, Xu-An Wang, Wei Gong, Li-Wei Wang, Mao-Lan Li, Ying-Bin Liu
Impact of body mass index on hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation through long-term follow-up
Nada El-domiaty, Faouzi Saliba, Vincent Karam, Rodolphe Sobesky, Wafaa Ibrahim, Eric Vibert, Gabriella Pittau, Khaled Amer, Maysaa A. Saeed, Jihan A. Shawky, Daniel Cherqui, René Adam, Didier Samuel
UDP-glucuronosyltransferases mediate coffee-associated reduction of liver fibrosis in bile duct ligated humanized transgenic UGT1A mice
Steffen Landerer, Sandra Kalthoff, Christian P. Strassburg
Accuracy of non-invasive liver stiffness measurement and steatosis quantification in patients with severe and morbid obesity
Magdalena Eilenberg, Petra Munda, Judith Stift, Felix B. Langer, Gerhard Prager, Michael Trauner, Katharina Staufer
Automated liver tumor detection in abdominal ultrasonography with a modified faster region-based convolutional neural networks (Faster R-CNN) architecture
Kenji Karako, Yuichiro Mihara, Junichi Arita, Akihiko Ichida, Sung Kwan Bae, Yoshikuni Kawaguchi, Takeaki Ishizawa, Nobuhisa Akamatsu, Junichi Kaneko, Kiyoshi Hasegawa, Yu Chen

Letter to the Editor

Segment 8 hepatic vein reconstruction in a living donor after left hepatectomy
Chih-Yi Chen, Chao-Long Chen, Chee-Chien Yong, Aldwin D. Ong