Neoadjuvant radiotherapy for resectable hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a systematic review

Zhewen Wei, Jianjun Zhao, Xinyu Bi, Yefan Zhang, Jianguo Zhou, Zhiyu Li, Zhen Huang, Hong Zhao, Jianqiang Cai