Prognostic significance of preoperative Naples prognostic score on short- and long-term outcomes after pancreatoduodenectomy for ampullary carcinoma

Jikuan Jin, Hebin Wang, Feng Peng, Xiaoxiang Wang, Min Wang, Feng Zhu, Guangbing Xiong, Renyi Qin