Myeloid peroxisome proliferator-activated receptor α deficiency accelerates liver regeneration via IL-6/STAT3 pathway after 2/3 partial hepatectomy in mice

Guomin Xie, Yanting Song, Na Li, Zhenzhen Zhang, Xia Wang, Ye Liu, Shiyu Jiao, Ming Wei, Baoqi Yu, Yan Wang, Hua Wang, Aijuan Qu