Original Article


The SUPER reporting guideline suggested for reporting of surgical technique

Kaiping Zhang, Yanfang Ma, Jinlin Wu, Qianling Shi, Leandro Cardoso Barchi, Marco Scarci, Rene Horsleben Petersen, Calvin S. H. Ng, Steven Hochwald, Ryuichi Waseda, Fabio Davoli, Robert Fruscio, Giovanni Battista Levi Sandri, Michel Gonzalez, Benjamin Wei, Guillaume Piessen, Jianfei Shen, Xianzhuo Zhang, Panpan Jiao, Yulong He, Nuria M. Novoa, Benedetta Bedetti, Sebastien Gilbert, Alan D. L. Sihoe, Alper Toker, Alfonso Fiorelli, Marcelo F. Jimenez, Toni Lerut, Aung Y. Oo, Grace S. Li, Xueqin Tang, Yawen Lu, Hussein Elkhayat, Tomaž Štupnik, Tanel Laisaar, Firas Abu Akar, Diego Gonzalez-Rivas, Zhanhao Su, Bin Qiu, Stephen D. Wang, Yaolong Chen, Shugeng Gao

Download Citation